Лава

Описание
Лава 12 ВЧ (Ч) 12 250 руб.
Лава 12 ВС (С) 13 775 руб.
Лава 16 ВЧ (Ч) 12 770 руб.
Лава 16 ВС (С) 14 725 руб.
Лава 16 ВК (К) 17 100 руб.
Лава 16 ПАНОРАМА 15 725 руб.
Лава 22 ВЧ (Ч) 14 500 руб.
Лава 22 ВС (С) 16 450 руб.
Лава 22 ВК (К) 19 370 руб.
Лава 22 ПАНОРАМА 20 100 руб.
Лава 28 ВЧ (Ч) 16 200 руб.
Лава 28 ВС (С) 18 175 руб.
Лава 28 ВК (К) 21 350 руб.
Лава 28 ПАНОРАМА 22 000 руб.